Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SHA01598Titel: Pastor Kärfstedt, far till de här yngre…………..

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: O. Åström  År: 1910

Socken/stad: Stöde 

Pastor Kärfstedt, far till de här yngre Kärfstedtarna, påstods vara sodomit. Nu var det en snickare i Rödön, som klagade hos honom på sin hustru. Hon var otrogen i äktenskapet. Gumman kallades inför kyrkorådet i sakristian, och K. sade i sträng ton till henne: "Ni är boskylld för att leva i skörlevnad. Ni håller er med andra karlar. Är det sant?" -"Kanhända till en dejl," svarade gumman. "Här får inte vara någon del, utan ni skall säga hela sanningen", röt K. Gumman svarade efter en stunds betänkande: "Ja ättersom han vell vetta hela grejna, så ska ja säja pastorna rejne sanningen pastora ha sin natur, å je ha min natur, men`n Mattis ha assint na å de dänne kan je int´ töll".

Prästen dömde dem att förlikas. Han fruktade väl, att det skulle bli obehagligt för honom själv, om han pressade gumman ytterligare.


Nordiska museet. Hammarstedska arkivet. Sägner III.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1598


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FEST KVINNA MAN

BOSTADSHUS KVINNA MAN BARN

SJÖ BRYGGA MÄNNISKOR

Vävprov

Linbråka

Pennfat