Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NHA01728Titel: Då de löste kreaturen på vårarna förr, …………..

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: E.O. Zetterberg  År: 1912

Socken/stad: Sättna  By/kvarter: Strömås

Då de löste kreaturen på vårarna förr, brukade de här i byn lägga en yxa och ett betsman under (nedanför) dörrtröskeln i ladugården, så att korna skulle få gå över stål, på det att de ej skulle bli bergtagna eller eljest råka ut för något ont under sommaren,

Nordiska museet. Hammarstedska arkivet. Botemedel II.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1728


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KYRKA KYRKOGÅRD VINTERBILD

HEMBYGDSGÅRD BYGGNADER MÄNNISKOR

RENINGSVERK ARKEOLOGI GRAVHÖG

Vinkelhake

Vävprov

Vävprov