Folkminnen

Uppteckning nummer NM-THA01734Titel: Min mor var mycket anlitad ………..

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Erik Österlund  År: 1912

Socken/stad: Sättna  By/kvarter: Strömås

Min mor var mycket anlitad att "göra för", då något var på tok med folk eller fä. Jag var inte mera än en åtta år, då jag började lägga märke till det där, hon gjorde. Så sa jag till henne en gång, att hon skulle läsa mig de där läsningarna. Hon blev förstås unrom över det där, men hur det var, så läste hon upp ett par strofer för mig på kvällen, då vi lagt oss. Då hon nu märkte, att jag hade goda gåvor, så att det lönades sig hålla på med mig, så lärde hon mig den ena "bönen" efter den andra. Och jag har varit mycket anlitad med det där, och jag har gjort mycken nytta med det, och jag har förtjänat inte så litet, för det är inte vanliga "böner" jag kan, utan det är alldeles särskillt starka ord, som hon själv hört, och om man vill pröva dem, så kan han vara alldeles säker, att det lyckas, men han ska tänka starkt, - Förresten är det där bara en liten vetenskap men ingen trolldom.

Nordiska museet. Hammarstedska arkivet. Trolldom och magi II.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1734


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KLOCKSTAPEL KYRKA

LANDSBYGDSBEBYGGELSE JORDBRUKSBEBYGGELSE ÄLV

KYRKA

Stol

Gevär

Handduk