Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MHA01736Titel: Då någon har "styggvärk" läser man:

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Erik Österlund  År: 1912

Socken/stad: Sättna  By/kvarter: Strömås

"Jesus och Sankte Per gick sig den vägen fram; mötte dem en ond kvesa. 1)
"Vad skall du gå?" - "I kvinnans (mannens) ben, bryta och spränga ben," - "Nej, en annan väg skall du gå - under grytor och gråhänor i ett berg, där ingen bor. Dit skall du gå. Uppå en sjö, där ingen ror, under en gransot, di skall du gå och där sova till domedag; inom de heliga tre namnen osv."
Fader vår till och med sjunde bönen.

1) kvissla.


Nordiska museet.Hammarstedska arkivet. Trolldom och magi II.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1736


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


ARKEOLOGI GRAVFÄLT GRAVHÖG ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING GRAVANLÄGGNING

ARKEOLOGISKA FYND JÄRNSPIKAR ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING ARKEOLOGI BEFÄSTNING

MUSEIINTERIÖR

Fälltäcke

Björnsax

Skolplansch