Folkminnen

Uppteckning nummer NM-THA01741Titel: För modstjälning läser man:

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: E. Österlund 

Socken/stad: Sättna  By/kvarter: Strömås

"Jesus och Sankte Per gick sig den vägen fram; mötte dem de modstulna. Då sade frälsaren: "Skall jag bota eder" sader han åt de motstulna. "Ja", svara de modstulna. - "Jag skall giva eder malt, salt och ärilsmjöl, makt och mo, must och märg i märg och ben, grädda på eran mjölk som en granlöje - inom trefaldighetens namn, Gud faders etc".
Detta skall läsas över de ämnen, som står i bönen och så giver man dem in åt det modstulna djuret. Därefter läser man fader vår till och med orden "fräls oss ifrån onda", och då skall man tänka på det sjuka djuret, så blir det bra

1) granbark.


Nordiska museet. Hammarstedska arkivet. Trolldom och magi II.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1741


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FÖRENINGSHUS

BOSTADSHUS

KYRKA SJÖ

Drätt

Skolplansch

Laggkärl