Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NHA01743Titel: "Vår Herre Jesus Kristus och sankte Per ……………

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare:    År: 1912

Socken/stad: Sättna 

"Vår Herre Jesus Kristus och sankte Per gick sig vägen fram. Mötte de en man. Sade Jesus: "Vart skall du gå?" - "I bondens gård, modstjäla häst, ko, får, get m.m. - "Men jag, som Jesus är, ville önska sätta dig i en väg, där ingen är, i en sjö, där ingen ror, i berg, där ingen bor, till helvetet. Där skall du under en källa ligga till världenes ände. I namn faderns, sonen och den helige andes. - Du skrytare har modstuli, men jag skall giva dig levande kreatur håg, mod och blod. Du är jordstulen, du är modstulen, du är blodstulen, men jag skall göra dig allt detta igen.
Fader vår tre gånger, Herren välsigne oss tre gånger.


Nordiska museet. Hammarstedska arkivet. Trolldom och magi II.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1743


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


STADSVY FARTYG

TORVARBETARE TORVTÄKT TORVTÄKTSREDSKAP

BONADER

Sölja

Flaska

Saltkärl