Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MHA01744Titel: "Jag finner och linner det sår …………..

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare:    År: 1912

Socken/stad: Sättna 

"Jag finner och linner det sår som Jesus Kristus finner och binner. Satt sår ifrån köld och frast och hetta och väta, ifrån ohyra och allehanda födärv. Tog dig, svea och värk! Du skall stanna så visst som himmel och jord och Jordans flod genom Jesum Kristum."

Nordiska museet. Hammarstedska arkivet. Trolldom och magi II.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1744


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSINTERIÖR

FLOTTNING

CYKLIST LANDSKAPSVY

Fat

Vävprov

Duk