Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NHA01746Titel: "Jesus gick utöver en mo ………..

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare:    År: 1912

Socken/stad: Sättna 

"Jesus gick utöver en mo - mötte han ett sto - Så säger han: "Vad gråter du?" -- "jag gråter att jag mistat mitt mo och min blod" - "Du skall ha ditt mo och din blod. - Stäm dem igen! Stäm dem igen! Stäm dem igen!" - Du skall ha ditt mo och din blo - i treenighetens namn.
Detta skall föreläsas tre gånger."


Nordiska museet. Hammarstedska arkivet. Trolldom och magi II.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1746


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KYRKA FRILUFTSMUSEUM KLOCKSTAPEL

VATTENDRAG LANDSBYGDSBEBYGGELSE

BOSTADSHUS RIVNINGSHUS

Band

Medalj

Vävprov