Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NHA01749Titel: "Tog dig, blod! ……………..

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare:    År: 1912

Socken/stad: Sättna 

"Tog dig, blod!. Du skall stanna i hulet så visst som en man stjäl i helvittet som en man går till tinget, vet sant och vittnar osant. Du skall stanna i hulet i treenighetens namn."

Nordiska museet.Hammarstedska arkivet. Trolldom och magi II.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1749


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


HÄRBRE

FISKELÄGE BOSTADSHUS FISKELÄGE

LANDSBYGDSBEBYGGELSE

Teckning

Karaff

Stångbetsel