Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M3122

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: "Fegljus"

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Folkskolelärare Johan Emanuel Flodström  År: 1917

Socken/stad: Resele  By/kvarter: Holme

Gammalt folk påstår, att det varit rätt ovanligt, att man sett ett ljus brinna i mörkret över det hus, där någon snart skulle dö. Sådana ljusföreteelser kallas "fegljus".

---------------
ANM.
Ordet feg användes icke i den oförfalskade norrländskan i samma betydelse som numera i riksspråket. Då detta ord användes om en person, betyder det, att han (oftast utan att varken han eller någon annan av hans hälsotillstånd kan sluta sig till det) snart skall dö. Det användes dock aldrig om en person. som är så illa sjuk, att hans tillstånd är hopplöst, möjligen men inte GÄRNA om en lindrigt sjuk. Det säges däremot ofta om personer, som oförmodat gynnas av en stor lycka eller märkbart ändrar sinnelag och vanor. L.Jn.


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:IX_1918. Uppteckningsnr: 3122


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSHUS TRÄDGÅRD

ARKEOLOGI GRAVRÖSE FORNLÄMNING

SJÖBOD

Krage

Vävprov

Vävprov