Folkminnen

Uppteckning nummer NM-HEU43737_9Titel: Julottan var något av en………….

Upptecknare: Nestor Lidin
Meddelare:    År: 1949

Socken/stad: Timrå  By/kvarter: Bergeforsen

Julottan var något av en tradition. De flesta sökte sig också dit på julmorgon. Man åkte buss - en ny sed! Likt förr, under hundratals år lyste det ur fönstren i gårdarna. Folket var uppe och passade på bussen efter vägen, och det stora och moderna fordonet blev snart fullt. Man såg också andra bilar, samt någon enstaka hästskjuts efter vägarna.

Kyrkklockorna klämtade, de ringde samman folket, som kom i grupper och gick med värdighet och tystnad in i helgedomen. Bänkarna fylldes snabbt män och kvinnor intogo sina platser, beredda att få lyssna till sången och gudsordet och samtidigt få avkoppla tankarna från de jäktade dagarna som förflutit. Nu var det julmorgon. De första preludierna från den traditionsenliga wallinska julpsalmen hördes, och snart brusade den fram för fullt. Sedan kom predikan med åtföljande högmässa, men efteråt sökte sig alla till sina hem.


Nordiska museet. Frågelista. Traditionell och modern jul II, sid. 177.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU43737


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


LANDSBYGDSBEBYGGELSE ÄLV

SKÄRGÅRD FISKELÄGE FISKELÄGE

STADSVY

Vävprov

Sprängkil

Tefat