Folkminnen

Uppteckning nummer NM-HEU40662_2Titel: Uttrycket "Hurra" känns icke…………

Upptecknare: Johan Johansson
Meddelare:   

Socken/stad: Timrå  By/kvarter: Östrand

Uttrycket "Hurra" känns icke till. Intill den ovannämnda planen? Fanns en bergknalle åren omkring sekelskiftet byggdes å denna större majeldar de voro i tvenne våningar för var våning en tom tjärtunna i vart hörn, altså åtta st. Bränslet var s.k. ångbåtsved som ditkördes med häst av bolaget. Å planen spelade nu platsens hornmusikkår under musikens toner tog man sig en sväng om, Kaffe fanns att köpa, salut gavs, och raketer avbrändes. Brasan brann ännu när vi barn vid åtta tiden följande morgon gingo till skolan.

Nordiska museet. Frågelista. NM 31. Leksaker och spel.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU40662


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KVINNA MANGELKYRKA

Tapetprov

Fat

Galosch, par