Folkminnen

Uppteckning nummer NM-HEU43665_1Titel: Julfirandet i min hembygd ………….

Upptecknare: Gunnar Bergqvist
Meddelare:    År: 1949

Socken/stad: Stöde  By/kvarter: Dynäs

Julfirandet i min hembygd d.v.s. i Stöde i Medelpad skiljer sig väsantligt i många detaljer från julfirandet i Ångermanland.

Jag tror det är mest därför att Ångermanland med "industriådalen" har helt andra betingelser för julfirandet än en skogs och lantkommun som Stöde. Industrin med sin skiftgång ända fram till julaftonen och i vissa fall t.o.m. över har ändrat julfirandets karaktär till den grad: att många icke vet av att julen passerat, vilket jag anser vara tragiskt för den, som i alla fall med en massa extra inköp av diverse julförplägnad länsat sin förut relativt tunna plånbok, julen förlorer enligt min mening sitt värde och färg därigenom.

I min hembygd sökte sig manfolket hem från sina arbetsplatser i skogarna eller vid anläggen redan en vecka eller mer före jul. Då kunde få se långa karavaner av skogskörare och huggare till hästarnas frostande och timmerklockornas dova klang otåligt mana på hästarna på vägarna mot sina respektiva hem.


Nordiska museet. Traditionell jul och modern jul, 1, sid. 317.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU43665


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


MAN

BIL HOTELL

ALTARUPPSATS KYRKA

Mortel med stöt

Vävprov

Mössa