Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MEU53493_1Titel: Mitt tidigare minne av ett barndop ……….

Upptecknare: August Werner Ytterberg
Meddelare:   

Socken/stad: Skön 

Mitt tidigaste minne av ett barndop går tillbaka år 1894. Det skedde en examensdag under mitt första skolår. Då hörde det till ritualen att prästen övervar examen. På den tiden hade vi två präster i socknen, den ene var prost och tillika skolinspektör, den andre var pastor. Jag har ingen aning om vem som döptes eller vilka föräldrarna voro, jag tror knappast att jag visste det ens då.

Dopet företogs då för tiden så fort sig göra lät. Eftersom modern i regel själv inte kunde bära sitt barn till dopet, fungerade en grannkvinna eller någon släkting som gudmor.

Dopförrättare vid det här dopet var prosten C G Åström och det hela utseplades i Huggsta småskola, en skola som nu är nedlagd.

Några särskilda ceremonier förekom ej, bara vad kyrklagen föreskrev.


Nordiska museet. Frågelista. Nm. 178. Dopet.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU53493


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


Skola

KYRKA FRILUFTSMUSEUM STIGPORT

JORDBRUKSREDSKAP HARV

Skolplansch

Prydnadskam

Skolplansch