Folkminnen

Uppteckning nummer NM-TNM1011bTitel: Bogskred

Upptecknare: John Johansson
Meddelare: Per Höglund  År: 1919

Socken/stad: Holm 

Jesus o Sankteper redo över en mossasankmyr då bogade sig hesten, då steg S. per ned o ställ för värk vre o bogskre så snart det blivit ont så skall det bli återstält inom de tre hel. Namn ………

/Ställes i vatten tvättas 3 ggr motsol omkring det onda upprepas 3 ggr./

Lappmannen John Johansson kallades för Lapp-Jon. Han var fattiglapp som lärt sig spela fiol och signerier. Lapp-Jon skrev boken "Signerier och besvärjelser svartkonst från Lappland" den trycktes i 375 exemplar.


Nordiska Museet. Manuskript, bd 4, sid 706.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1011


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


TÄTORTSBEBYGGELSE LANDSBYGDSBEBYGGELSE

MAN BRYGGSTUGA KVINNA

STUDENTER GYMNASIELÄRARE

Bindmössa

Propp

Tavla