Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SNM1222Titel: 172. Påstådd forngrav vid Hammar.

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Torp 

På 1850- å 1860-talen bodde i den byggnad vid Hammar, som blivit använd till tingshus och ingår bland ålderdomshemmets byggnader, en inspektör Decker. Under hans tid påträffades vid plöjning i åkern söder om nämnda hus en forngrav täckt med stenhällar. Det var en murad grav, och i den anträffades ett skelett. En dotter till inspektör Decker hoppade ner i graven och kunde konstatera att skelettet var efter en kvinna. Där upphittades jämväl några glaspärlor. Veterligen finnes nu ingen, som kan uppvisa stället. En piga Stina Lisa Hellström var närvarande då fyndet gjordes, och hon har berättat om händelsen år 1866 eller 1867, men hon är numera död. Graven är nu troligen igenfylld med jord.

Torps Hembygdsförenings Folkminnesuppteckningar, nr. 95-205, gjorda i början av 1930-talet.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1222


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


GET

TORP

FÄBOD FÄBOD KONST

Skolplansch

Revträ

Skolplansch