Folkminnen

Uppteckning nummer NM-ANM1223Titel: 162. Ett benrangel med storm.

Upptecknare: Magnus Nordin
Meddelare:   

Socken/stad: Torp 

Magnus Nordin å Riset berättar vidare att han för många år sedan vid midnattstiden en natt var ute och färdades med häst och fordon. Så skulle han säga till i en gård, som låg inne i skogen inom Borgsjö socken, men likväl utefter vägen. I korsvägen upp till gården hörde han ett rassel som av en stor kätting och när han i anledning därav såg upp, sprang det fram ett förskräckligt stort benrangel. Det sopade skogen med sig, så att det blev en bred gata efter där det färdades fram. Nordin tyckte det var underligt och skulle se efter lite närmare, men då syntes ingenting efter benranglets väg, utan skogen stod kvar alldeles som förut. Det var vid tillfället fullmåne och klar himmel samt snö på marken, varför något ljusare månsken icke kan förekomma än det som rådde den natten. Vid den ifrågavarande gården sågs titt och tätt sådana där fula uppenbarelser, och till sist måste de människor, som då bodde där flytta därifrån. Nordin påstår att det framför allt är i korsvägar, som man får se liknande obehagliga syner.

Torps Hembygdsförenings Folkminnesuppteckningar, nr. 95-205, gjorda i början av 1930-talet.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1223


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer
KVINNOPORTRÄTTVävprov

Tavla

Ask