Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NNM1224Titel: 161. "Storoxen rier skällkoa".

Upptecknare:  
Meddelare: Magnus Nordin  År: 1930

Socken/stad: Torp  By/kvarter: Riset

En bojänta hade en fästman, som ibland besökte henne i fäboden. Men emellan det han var hos henne, kom en annan man alledeles lik den rätte, ja, han var så lik fästmannen att flickan icke kunde se skillnaden. Omsider förstod hon dock att det ej stod rätt till. Men hon visste ej hur hon skulle bli av med främlingen. På något sätt räknade hon likväl ut vilken kväll denne var att vänta. Och listig var hon - förstås. Därför när han nästa gång infann sig beklagade hon sig och sade: "Storoxen rier skällkoa mä´ ett". - "Tibelbär å´ vändelrot står allt ont emot", svarade han. Då samlade bopigan dessa båda växter och lade inne i bostugan. Och sedan dess kunde den orätte friaren inte tränga sig dit in. Han kom ej längre än till fönstret, och där stod han och sade: "Tvi vale mej, som lärde dej bota". Den verklige fästmannen kom däremot in trots både tibelbär och vändelrot.

Torps Hembygdsförenings Folkminnesuppteckningar, nr. 95-205.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1224


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


SKOLA SKOLA

SÅGVERKMålning

Lås

Fickur