Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MNM1231Titel: 121. Kannibalism i Torp.

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Torp 

För 60 á 70 år sedan omkom en person i Rågån. Den döda kunde sedan aldrig återfinnas. En liten tid efteråt blev drängen Vackerberg - sedermera även han trollkunnig - en kväll i tillfälle att genom fönstret i en stuga i Finsta se huru ett lik, troligen den drunknade, låg på ett bord där inne och huru några kända trollgubbar skar bitar ur den döda kroppen och åt upp dessa. Medan de åt stodo de utefter väggarna i rummet.

I sammanhang härmed kan omnämnas den säkerligen kända historien om några ungdomar, vilka en natt olovandes tog en båt vid stranden nedanför kyrkan, och med densamma for över Torpsjön till Finstasidan. Under rodden förmärktes egendomliga ryckningar och stötar, varför sällskapet efter landningen företog en undersökning. Man fann då att en likkista var fastbunden vid båtens bakstam och sålunda blivit bogserad tvärs över sjön. Det gissades att liktjuvarna blivit skrämda och stuckit sig undan när ungdomarna närmade sig. Måhända skulle denna döde användas till samma ändamål, som den drunknades kvarlevor.


Torps Hembygdsförenings Folkminnesuppteckningar, nr. 95-205, gjorda i början av 1930-talet.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1231


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FOLKSAMLING TORG

UTHUS

FRILUFTSMUSEUM BOSTADSINTERIÖR BONDGÅRD

Pincenéfodral

Nål

Durkslag