Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M3140

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: "Fegfisk"

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Skräddare Nils Erik Ritzèn  År: 1918

Socken/stad: Ådals-liden  By/kvarter: Åsmon

Uppe i Junsele i närheten av gamla kyrkan är en vik, som kallas Märgårdsviken. Enstaka gånger inträffar det, att fisk går in i den viken och då i väldiga massor. Harren *) går ytterst sällan dit in och det är somliga, som inte alls vill få den fisken på det stället, ty den tros där vara "fegfisk", d.v.s. att den, som får den, skall ej ha lång tid kvar att leva. På 1860-talet var där i Junsele en bonde, som hette Anders Hindriksson. Han var mycket girig och skulle prompt hållas i Märgårdsviken och dra not, synnerligast på söndagarna. En sådan gång fick de fulla kilen med fisk med det var inte harr. Drängen, som skötte noten, utropade nu: "Hör ji, A.H-n, dä ä fulla kilen med fisk och bara harr!" Nu blev A.H-n. rädd och skrek: "Släpp ut ´n! Släpp ut ´n!" Drängen tog kniven, ristade upp kilen och skakade ut all fisken. Sedan vågade sig Anders ej mera ut att dra not på söndagarna. Det var detta drängen räkna ut.

-----------
Anm.
*) Måhända skall det vara BRAXEN. Jag har i primärant, av förbiseende skrivit än harr och än braxen och kan ej nu erinra mig huru meddelaren sade. I sak kommer det dock på ett ut. L.Jn.


Anm. finns efter fritexten.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:IX_1918. Uppteckningsnr: 3140


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSHUS BONDGÅRD

HERRGÅRD MUSEUM KONSTVERK

BOSTADSHUS FISKELÄGE FISKAREBOSTAD

Teckning

Fälltäcke

Korg