Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NNM1281Titel: Då man löste kreaturen första gången ……….

Upptecknare: Britta Larsson
Meddelare: Lars Larsson 

Socken/stad: Torp  By/kvarter: Gullgård

Då man löste kreaturen första gången på våren, högg man en kniv eller yxa i ladugårdströskeln, som de skulle gå över, sedan kastade man stål över skällkon; allt för att skydda dem mot trolldom.

Torps Hembygdsförenings Folkminnesuppteckningar, nr. 32, gjorda i början av 1930-talet. Folksed.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1281


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer
SÅGVERK INTERIÖR

STADSGATA BOSTADSHUS

Ur

Bandprov

Vävprov