Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MNM1287Titel: Man "stypte" småbarn ……………

Upptecknare: Britta Larsson
Meddelare: Lars Larsson 

Socken/stad: Torp  By/kvarter: Gullgård

Man "stypte" småbarn om de hade magplågor. Barnets mor stod med armen utsträckt och höll i spiselstolpen. En annan kvinna tog barnet och lät det sno på magen över moderns arm, tre gånger, motsols.

Torps Hembygdsförenings Folkminnesuppteckningar, nr. 16, gjorda i början av 1930-talet. Sjukdom och botande.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1287


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FRIKYRKOINTERIÖR FRIKYRKA

KO

YTTERDÖRR

Skänk

Tapetprov

Skrin