Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NNM1289Titel: Man löste aldrig boskapen …………

Upptecknare: Britta Larsson
Meddelare: Lars Larsson 

Socken/stad: Torp  By/kvarter: Gullgård

Man löste aldrig boskapen första gången på våren, en måndag eller onsdag, ej heller boförde man eller utförde något annat riktigt arbete på dessa dagar, ty måndagen och onsdagen äro "förkastelsedagar".

Torps Hembygdsförenings Folkminnesuppteckningar, nr. 12, gjorda i början av 1930-talet. Sommarhalvåret.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1289


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSHUS

FRILUFTSMUSEUM ELEVVävprov

Halskläde

Dockdans