Folkminnen

Uppteckning nummer NM-ANM1293Titel: Då meddelaren i sin ungdom …………….

Upptecknare: Britta Larsson
Meddelare: Lars Larsson 

Socken/stad: Torp  By/kvarter: Gullgård

Då meddelaren i sin ungdom gick och letade hästarna i Ryåsen, hörde han omkring midnatt otaliga mängder skällor. Det var skällor i alla tonarter, både grövre och finare. Han såg inga kor och inga av bygdens kor vistades ute vid denna tiden på dygnet.

Torps Hembygdsförenings Folkminnesuppteckningar, nr 2, gjorda i början av 1930-talet. Sägner om vittra.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1293


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BRYGGA LANDSKAPSVY

MUSEIUTSTÄLLNING

FASADUTFORMNING BYGGNAD

Grytkrok

Dekorationssköld

Vävprov