Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NEU1778_3Titel: Då kreaturen, som stått i ladugården hela vintern, ………….

Upptecknare: Hans Halfvarsson
Meddelare:    År: 1930

Socken/stad: Haverö 

Då kreaturen, som stått i ladugården hela vintern, skulle på våren släppas ut på bete i skogen första gången, så högg husbonden en tälgyxa i över dörrstocken och en huggyxa i tröskeln, så att kreaturen fingo gå både över och under stål och därav kunde inte "jordbyggarne" under sommaren inte göra ont åt kreaturen.

Nordiska Museet. 17. Frågelista. Övertro vid husbygge.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU1778


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


Ateljebild

YTTERDÖRR

FRIKYRKA FRIKYRKOINTERIÖR

Linfäste

Båt

Teckning