Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MNM1324Titel: Tjänstefolket är uteslutande ……………..

Upptecknare: Pehr Johnsson
Meddelare: Lantmätare A. Brandell  År: 1922

Socken/stad: Haverö 

Tjänstefolket är uteslutande i husböndernas bröd, samt huvudsakligen fästade vid jordbruket och ladugårdsskötseln. Ehuru de dryga avlöningarna vid bjälkhuggning och flottning haft den för jordbruket menliga inverkan att snart sagt ingen dräng antager årstjänst, har dock erfarenheten visat, att de tjänande ofta vid årets slut haft mera i behåll än flertalet av dem, som begagna sig av ovannämnda tillfällen till förtjänster. Detta förhållande är dessutom här liksom annorstädes till icke ringa tunga för den fattigare jordbrukaren, helst som det till ovanlig höjd uppdrivet dagpenningar och tjänstefolkslönerna under de senare åren. För närvarande uppgives den förra till 1 rdr (1.50 á 1.75) för ett karl- och 32 sk. för ett kvinnodagsverke sommartiden samt 32 á 40 sk. för karl- och 24 sk. för kvinnodagsverke under vintertiden, däri dock kosten inräknas.

Nordiska Museet. Frågelista. F.s. Pehr Johnssons samling VIII. Husbönder och tjänstehjon.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1324


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


HERRGÅRD BOSTADSHUS

HEMBYGDSGÅRD MUSEISAMLING

FEST KVINNA MAN

Vävprov

Skål

Skolplansch