Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MNM1326Titel: Hemmansklyvningar äro här sällsynta. ………….

Upptecknare: Pehr Johnsson
Meddelare: Lantmätare A. Brandell  År: 1922

Socken/stad: Haverö 

Hemmansklyvningar äro här sällsynta. Detta bevisas nogsamt därav, att socknen icke ökats med mera än 18 hemmansrökar på 300 år. Därav hava 8 uppkommit genom nyhemmans upptagande på kronans marker, så att under denna tidrymd icke mera än 10 hemman blivit sönderdelade. Orsaken därtill ligger icke i bristen på odlingstillfällen. På dessa finnas icke obetydlig tillgång, såväl inom enskildas som kronans skogar, vilket bäst bevisas därav att odlingsjorden inom de senares områden uppskattades vid den sist övergångna skattläggningen till 4 1/24 mtl eller hälvten av den skatt, som de redan odlade ägorna bära. Vilka förborgade krafter ligga icke här förborgade, endast avbidande människans medverkan för att framstå med bärgning och välmåga i sitt sköte.

Nordiska Museet. Frågelista. F.s. Pehr Johnssons samling VIII. Byväsen.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1326


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FRIKYRKA

VINTERBILD VATTENDRAG LANDSKAPSVY

TORG RESIDENSET

Huvudbonad

Släde

Pennkniv