Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NNM1330Titel: Av sädesslagen är kornet huvudsädet, …………….

Upptecknare: Pehr Johnsson
Meddelare: Lantmätare A. Brandell  År: 1922

Socken/stad: Haverö 

Av sädesslagen är kornet huvudsädet, därnäst potatis. Råg sågs huvudsakligen på svedjeland, till ringa kvantitet. Havre, som på den sumpiga jordmånen trives bättre än andra sädesslag, skulle vara det för orten mest passande sädesslaget, odlas obetydligt. Ärter hinna få än till mognad och äro därför föga begagnade. Lin odlas knappast till husbehov, likaså humle och frukten, för klimatets stränghet hava kolrötter icke odlats.

Avkastningen är mycket olika: när en bonde i Nybo 1852 på 6 mål erhöll 712 snesor, varav tröskades ungefär 10 tunnor, fick en i Säter på 6 3/4 mål 290 snesor, varav tröskades omkring 25 tunnor. Vid den 1843 av kronofogde och nämnd hållna, undersökning om präst landets avkastning, uppgavs att råg och potatis under det föregående året givit 10:e kornet och korn 7:de. Men utom det, att 1842 var ett för orten ganska gott år, så är prästbordet mycket väl skött i förhållande till hemmanen.


Nordiska Museet. Frågelista. F.s. Pehr Johnssons samling VI. Jordbruk.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1330


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


AFFÄRSGATA STADSBEBYGGELSE VINTERBILD

SÅGVERK BOSTADSHUS SÅGVERK HERRGÅRD

STADSBEBYGGELSE VINTERBILD HYRESHUS

Vävprov

Bindmössa

Glas