Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NNM1337Titel: Jakten har under äldre tider ……….

Upptecknare: Pehr Johnsson
Meddelare: Lantmätare A. Brandell  År: 1922

Socken/stad: Haverö 

Jakten har under äldre tider varit mera lönande än nu, ehuru den fortfarande kan säges inbringa mellan 3 á 400 rdl. Älgjakten avtager mer och mer allt efter som djuren bli sällsynta. Pastor Amnér yttrar därom, att på älgdjur har det fordom varit god tillgång, men dessa äro nu till stor del utdödde, emedan egennyttan aldrig lämnat dem fredade.

De främsta älgskyttarna fordom voro den förut omnämnda skidlöparen i Ön och John Svensson i Nybo. Den senare var även en stor björnskytt. Han kallades ock ofta att leda skallgångarna i andra socknen, och allmogen berättar, att han skjutit så många björnar (antalet var 30) att han fått gratial.

Den största rävgillaren är Pehr Persson i Torrflånäs. Han berättade mig att hela hans konst bestod däri, att tidigt på hösten lägga ut bete, samt att sedan "räven börjat lägga stig", i träden efter densamma uppsätta med "anisolja" fuktade linneklutar varigenom räven, innan han nådde järnet, började att draga väder, sätta upp nosen upp i luften, så att han ej kom sig för att efter vanan vädra i varje steg, varvid han lätt upptäcker det utlagda järnet.


Nordiska Museet. Frågelista. F.s. Pehr Johnssons samling VI. Jakt och fiske.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1337


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BIL BRUKSARBETARBOSTAD

SKOGSMARK

MAN CYKEL KVINNA

Urverk

Vävprov

Tavla