Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NNM1338Titel: Dikningen härstädes har blivit ……..

Upptecknare: Pehr Johnsson
Meddelare: Lantmätare A. Brandell  År: 1922

Socken/stad: Haverö 

Dikningen härstädes har blivit till den grad försummad, att man knappast ser något spår därav i flera byor. Orsaken därtill är att bönderna anse dikning mera skadlig än gagnelig för sina åkrar. Till detta resultat hava de kommit genom följderna av ett oriktigt dikningsätt. I sin lösa jord hava de anlagt lösa, grundgående diken. När så varvattnet kommit, är det naturligt, att skärningar blivit en följd och dessa ha någon gång bortfört hundratals lass av deras åkrar, varpå jag sett exempel i Wassnäs. Då detta genom pålningar icke kunnat förekommos ha man uteslutat att dika som det fördärvligaste man kunnat taga sig före. Medgivas måste att dikning här skall alltid bli förenat med stora kostnader, enär jorden behåller sin lösa beskaffenhet allt igenom till den grad att, som jag hört länsmannen i distriktet uttrycka sig. Man kan sätta en wässad stör flera alnar utan att påträffa någon grund.

Nordiska Museet. Frågelista. F.s. Pehr Johnssons samling VI. Jordbruk.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1338


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BYGGNAD

INDUSTRIMASKIN

MUSEUM BONDGÅRD ELDSTAD

Kultång

Vävprov

Linfäste