Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MEU49130_45Titel: "Bonden och Hin Håle".

Upptecknare: Nils Olsson
Meddelare: Johan Ångström  År: 1956

Socken/stad: Haverö  By/kvarter: Ånge

Ångström berättade även en sägen om en spelman som lovat bort sig åt Hin Håle, för det han fick lära sig spela bättre än någon annan spelman. När spelmannen sedan kom hem blev han ånger över sin gärning samt slutade upp med spelningen ett tag, men Hin hördes inte utav, till slut trodde spelmannen att Hin glömt bort avtalet och började att vara ute som förr på lekstugor och bröllop. Det hade gått 12 - 13 år fram i tiden och nu var spelmannen säker på, att Hin glömt bort honom. Men en dag när spelmannen var färdig för att gå till ett bröllop för att spela, då kom Hin Håle för att hämta sin avtalade lön. Spelmannen tog till bönboken och lyckades övertala Hin, så att de skulle spela ikapp. Hin var med om detta, för han var ju en överdängare att spela. Spelmannen började sedan fortsatte Hin med en mera bullrande och krockig repris, i all sin nöd fortsätter spelmannen med den tredje reprisen och i all sin överlägsenhet skulle Hin göra en fjärde repris, men han hade väl mycket att tänka på, så han glömde bort sig, det blev ingen ny repris utan Hin fortsatte med den andra som han gjort förut, men då han kom till slutet på reprisen, då märkte han att han gjort fel, men så Hin Håle han var, kunde han inte komma på något nytt, utan Hin tog de tre sista takterna av spelmannens repris och lade dem till sin egen, för att den skulle bliva litet annorlunda och med det tappade Hin tävlingen, för han hade ju inte skapat något nytt i sin sista repris och Hin fick lov att finna sig i, att som många gånger förr, gå miste om sitt tilltänkta byte.

Johan Ångström lärde sig polskan 1856, när Å. var 10 år, av spelmannen Jo Mångsa Broström.

(Se notbilaga 6. Polskan är noterad efter stämningen).


Nordiska Museet. Frågelista. Nr. 113. Spelmän.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU49130


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FRILUFTSMUSEUM VINTERBILD KYRKA KLOCKSTAPEL STIGPORT

KYRKA

FRILUFTSMUSEUM RÅDHUS

Glasögonfodral

Ur

Handduk