Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SNM1347Titel: En höst för 70 å 80 år sedan …………….

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Haverö 

En höst för 70 å 80 år sedan var en man ute på Haverö-skogarna för att söka rätt på hästarna, som under sommaren varit ute på bete. Han gick över ett kalt berg, som benämnes Nipan eller Nipberget. Detta sträcker sig från en vik eller fjärd i stora Holmsjön, Lastarfjärden, över mycket stora vidder upp mot Säternybodarna. Berget är kalt och långsluttande och sig likt överallt, så att man har svårt att hitta igen den man tidigare gått.

Mannen gick hastigt för att så fort som möjligt komma över berget, men plötsligt fick han i en bergskreva se ett skimrande stenblock, vars like han förut icke sett under alla sina strövtåg i trakten. Med tillhjälp av en sten lyckades han få loss stenblocket och knackade från detsamma loss ett stycke så stort som han orkade bära i näverkonten.

Men, tänkte mannen, är det värdefullt så skall jag hit och bryta mera: hur skall jag hit igen? På den högsta punkten intill fyndplatsen placerade han en hästgrimma, som han beräknade skulle vägleda honom vid nästa besök.

Mannen knogade hem med sitt fynd och fick det undersökt: det befanns vara nära rent silver. Av det stycke han hittade förfärdigades en skål, som ännu idag finnes i förvar hos en familj i By, Haverö.

När våren kom begav sig mannen i sällskap med en del andra ut föra att söka reda på platsen där fyndet gjorts men han hittade det aldrig. …. Efter honom ha många andra letat efter skatten men utan framgång.

Undertecknad har även kostat på en roddtur till berget över den mer än två mil långa vägen över sjön samt slitit skosulorna i det omtalade berget men icke hittat något. Mitt besök skedde för omkring 20 år sedan, så många ha nog efter mig sökt skatten.


Nordiska Museet. Frågelista. Skattsägner från Medelpad.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1347


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


CIGARETTFABRIK TOBAKSINDUSTRI BOSTADSHUS

LOTTERIVINST KAFFESERVIS

SKOLA

Teckning

Linfäste

Nystpinne