Folkminnen

Uppteckning nummer NM-KNM1352Titel: På Gustav Wasas tid hände det ………..

Upptecknare: Helge Lindquist
Meddelare:   

Socken/stad: Hässjö 

På Gustav Wasas tid hände det att konungens utskickade kommo för att ta kyrkklockan i Hässjö. Kyrkan låg då inte på samm plats som nu, utan längre ned vid en sjö som heter Sunnansjö. Det bar sig emelletid inte bättre än att klockan vältrade ner i sjön, då den skulle hissas ned ur tornet. Två fösök gjordes omedelbart att hämta upp den, men det lyckades inte. Enligt sägnen skall den fortfarande ligga på samma plats i sjön, nedsjunken i gyttjan,.

NM. Frågelslista. Ur Från gamla tider. Sägner. Ålsta, 1931, årg. 7, s 27.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1352


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


PLOG

VINTERBILD MARKNAD FISKFÖRSÄLJNING

BYGGNAD

Vävprov

Tapetprov

Tistelstickare