Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MNM1393Titel: Mot livmoderns framfallande hos kor.

Upptecknare: Martel Johansson
Meddelare: Henrik Petter Sörlander  År: 1908

Socken/stad: Attmar  By/kvarter: Fjolsta

Jesus kom till fattigmans hus,
kon har burit,
och kalfsporren var lös:
"- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Men han skall sitta fast i kons rygg,
som stenen sitter i jorden trygg!"
Det säger jag inom de tre namn:
Fader, Son och helige Ande.

Läses tre gånger öfver någon dryck, som gifves kon in, sedan lifmodern reponerats.


Avskrift av Nordiska museet ur signelser och besvärjelser från medeltid till nytid. Svenska landsmål och svenskt folkliv,41. Emanuel Linderholm, sid 425.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1393


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


JÄRNVÄGSSTATIONSHUS JÄRNVÄGSSTATIONSHUS

BOSTADSHUS FÖNSTER

KYRKA KYRKOINVENTARIE

Glasögonbåge

Teckning

Barnskjorta