Folkminnen

Uppteckning nummer NM-KNM1415Titel: "Extract aff Selångerss Häradz Tingz ………..

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Attmar 

"Extract aff Selångerss Häradz Tingz Protocoll i Medelpadh dato 684 (1684) d. 29 octob."

Uthi gambla breff förmäles denna S:n kyrkia skall först aff 8 man begyntz byggias, och deraff kallas Ottman Ottmar eller Attmar ut vulgo.


R. Dybeck:Runa, häfte I, sid 16. Stockholm 1842.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1415


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


SERVICEHUS

ARKEOLOGI MUSEIFÖREMÅL ARKEOLOGISKA FYND VAPEN

LANDSBYGDSBEBYGGELSE VATTENDRAG

Rya

Spjutspets

Skolplansch