Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NNM1428Titel: Ett annat sätt att komma åt ………..

Upptecknare: Llennart Björqvist
Meddelare:   

Socken/stad: Offerdal 

Ett annat sätt att komma åt pukens ägarinna var följande, vilket omtalas från Offerdal och använts så sent som på 1900-talet. Man samlade pukskit, borrade ett hål i en gran i skogen, stoppade pukskiten i detsamma och pluggade igen hålet. En gumma i byn blev omedelbart sjuk i förstoppning och blev inte bättre förrän den, som gjort det, tog bort pluggen, detta med den förklaringen, att kvinnan eljest komme att dö.

Ur Jämten 1961 sid. 22 Pulen eller Bjäran i norrländsk folktro. Anm. Levi Johansson har en liknande uppgift från Medelpad 85. ÖMEA 468:6. Å Heurgren: a.a. s 227.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1428


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


TÄTORTSBEBYGGELSE

VINTERBILD FRILUFTSMUSEUM KYRKA KLOCKSTAPEL

KYRKA

Ask

Hylla

Skåp