Folkminnen

Uppteckning nummer NM-TNM1430Titel: !Allt som sker i nedan ………..

Upptecknare:  
Meddelare: Sven Halldén 

Socken/stad: Attmar 

"Allt som sker i nedan det avtar, men allt som sker i ny det tilltar."

Ur F.o.F. bd 25, s 103. Lysning på ny. En traditionsbiologisk undersökning rörande en svensk folksed.. Anm. Enligt Hammarstedt "Niga för ny", Fataburen 1921, s 29, finnes denna sed omtalad redan i början av 1500-talet i biskop Peder Månsson Bondekonst (k. 16).

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1430


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


AFFISCH MUSIKFÖRESTÄLLNING

SKOGSBYGD SJÖ

MAN

Kollektbössa

Vävprov

Vävprov