Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MNM1443Titel: De kostnader, som äro förenade ………..

Upptecknare: P. Johansson
Meddelare: Lantmätare Laurens Östlund  År: 1922

Socken/stad: Holm 

De kostnader, som äro förenade med fattigvården inom denna socken belöpa sig på 64 rdr. 35 skill. runt. Socknens fattiga underhållas dels medelst tillskott av mat och penningar, vilket bestämmes vid de årliga majstämmorna, dels ock genom hjonens kringgående på gästning hos hemmansägarna under vissa dagar på varje mantal. Ett fattighus är nu uppfört vari de mera orkelslösa fattiga komma att vårdas, då gästningsfärdarna sannolikt komma att upphöra.

Folkminnessamlignen: Pehr Johanssons saml: VIII. Fattgivård.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1443


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


JORDBRUKSBEBYGGELSE KYRKA JORDBRUKSBEBYGGELSE

LANDSBYGDSBEBYGGELSE JORDBRUKSBEBYGGELSE

KYRKA BUSS

Gardin

Skopa

Hylla