Folkminnen

Uppteckning nummer NM-TNM1011Titel: Bogskred

Upptecknare: John Johnsson
Meddelare: Per Höglund  År: 1919

Socken/stad: Holm 

Jesus o Sankteper redo över en mossasankmyr då bogade sig hesten, då steg S.per ned o ställ för värk vre o bogskre så snart det blivit ont så skall det bli återstält innom de tre hel. namn ……….

/Ställes i vatten tvättas 3 ggr motsol omkring det onda upprepas 3 ggr./


Manuskript, bd 4 s. 706.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1011


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


ARKEOLOGI GRAVFÄLT GRAVHÖG ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING GRAVANLÄGGNING

DEMONSTRATION

STADSGATA UTHUS

LÄKTARBRÖSTVÄRN

Täcke

Tapet