Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MNM1015Titel: Modstöld.

Upptecknare: John Johnsson
Meddelare: Per Höglund 

Socken/stad: Holm 

/Läses i malt o salt för kor./

Jesus gick vägen fram såg han en kosom stod invid en järdesgård hvad gråter du för? De har tagit min makt och mitt mod! Du skall få igen din makt och ditt mod ditt kött o ditt blod - Din makt skall bli som björnmakt ditt mod skall bli som Leionmod din hud skall bli som halan is o den mjölk skall bli som en hånungakaka igenom de treeniges namn G - - - -

Att sätta det onda tillbaka.


/Sedan man läst för modstuld så läser man efteråt nedstående./

Jesus gick vägen fram då mötte han Satan hvart ämnar du dig? Jag skall gå till bondens gård o suga o fe i gole! Du skall genast återvända till den som dig sändt haver o der skall glupa o der skall du sluka uti hans hus o uti hans bo uti hans lever o uti hans lunga uti hans tand o uti hans tunga ty du får icke mera af mig än jag kan få af jordfast sten som är uti havets djup inom de treeniges namn. - - - - -

För hästar.

/läses i salt./

Der kom en korp o flög från främmande land han flög till andra strand han sög mod o blod utaf min hest ty från helvetet är du kommen å dit skall du igen igenom de treeniges namn. - - - - -

-----------

Lappmannen John Johansson kallades för Lapp-Jon. Han var fattiglapp som lärt sig spela fiol och signerier. Lapp-Jon skrev boken "Signerier och besvärjelser svartkonst från Lappland" den trycktes i 375 exemplar.


Manuskript, bd 4, s. 696.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1015


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


HOTELL

BIBLIOTEK

UTSTÄLLNING FOTOGRAFI

Tavla

Skolplansch

Linne