Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MNM1446Titel: Mot trollskott.

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Holm 

Det kom en fogell flygandes östan öfver havet, han gordä åt troll skott och fin skott och alla skott i verlden är. I ennem tre namn:Fadrens och sonens och den helige andes namn.

Avskrift av Nordiska museet ur signelser och besvärjelser från medeltid till nytid. Svenska landsmål och svenskt folkliv,41. Emanuel Linderholm, sid 854.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1446


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FLOTTNING DAMM

ÄLV BÅT

FARTYG

Hyvel

Portmonnä

Vävsked