Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MNM1449Titel: För ormhygg

Upptecknare: M. Johansson?
Meddelare:   

Socken/stad: Holm 

Jungfru Maria gik vägen fram, och så mötte hon en orm. "Hvad skall du gå ?" sade hon. "Jag skall gå och hygga bondens ko i guret+/", sade han. Hon tog upp sina nycklar och slog och slog och slog. Ennom tre namn: fadrens och sonens och den heliga andas namn.

+/ = juret = juvret.


Avskrift av Nordiska museet ur signelser och besvärjelser från medeltid till nytid. Svenska landsmål och svenskt folkliv, 41. Emanuel Linderholm, sid 451.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1449


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


SJÖ BOSTADSHUS PRÄSTGÅRD

KONTORSBYGGNADVävprov

Teckning

Skotring