Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MNM1450Titel: Mot modstulenhet.

Upptecknare: M. Johansson?
Meddelare:   

Socken/stad: Holm 

Holm, Medelpad, 1896. (M.j.n..)

Christus reste öfver en hed, der mötte han en menniska, en satans wederstyggelig menniska, som har varit i min gård eller hos min häst och g(j)ort modstöld. I mitt oh Guds sons namn sätter jag dig af vägen, öfver berg och dallar skall du fara, dit ingen menska, fe eller boskap vistas; der brinner en sjö med eld och swavell. Uti malt och salt skall du få ditt mod. I genom 3 namn: Gud fader, son och helge and.

Fader wår ända till "Riket är ditt …" Läses tre gånger.


Avskrift av Nordiska museet ur signelser och besvärjelser från medeltid till nytid. Svenska landsmål och svenskt folkliv,41. Emanuel Linderholm, sid 400-401.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1450


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


HÄLLRISTNINGAR ARKEOLOGI HÄLLRISTNINGAR FORS

BOSTADSHUS

GRAVRÖSE ARKEOLOGI GRAVFÄLT

Kaffemortel

Brandspruta

Kjolväska