Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MNM1451Titel: För vred.

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Holm 

Jesus gick i sin örtagård, han hade både verk och sår. När han la sig, så var det ont, när han steg opp, så var det got. I nam: faders, sons och helige andes.

Fader vår läses en gång för hvar gån(g), män icke ammen.


Avskrift av Nordiska museet ur signelser och besvärjelser från medeltid till nytid. Svenska landsmål och svenskt folkliv, 41. Emanuel Linderholm,sid 417.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1451


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BRUKSDAMM VINTERBILD

FRIKYRKOINTERIÖR FRIKYRKA

MUSEUM BOSTADSHUS INTERIÖR TAKMÅLNING HERRGÅRD

Tavla

Skolplansch

Bandprov