Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MNM1454Titel: Mot ondskap.

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Holm 

Jag ställer motstöld+/
jag ställer afvund
jag ställer onda människor
jag ställer skälfva jevulen
uti en sjö der ingen ror
uti ett bärg der ingen bor
under en sten,
der ingen man är till mens
inom fadrens och sons och helige andes (namn).

3 gånger fader vår 3.

+/ = modstöld, modstulenhet


Avskrift av Nordiska museet ur signelser och besvärjelser från medeltid till nytid. Svenska landsmål och svenskt folkliv,41. Emanuel Linderholm, sid 191.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1454


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


GRUPPORTRÄTT SYFÖRENING

MUSEIFÖREMÅL SKJUTSTAVLASkelkapsel

Tapetprov

Vävprov