Folkminnen

Uppteckning nummer NM-KNM1458Titel: "Vite Kristus" seger över mörkret ……….

Upptecknare: Einar Grandberg
Meddelare:   

Socken/stad: Stöde 

"Vite Kristus" seger över mörkret var dem en styggelse, och att de skulle låta sitt hat i form av ettt större klippblock riktas mot våra små, vackra kyrkor var därför helt naturligt. De korsbeprydda kyrkorna voro en nagel i ögat på dem, och närhälst de sågo en kyrka, sjöd och kokade vreden inom dem. Greppet om den tagna stenen allt hårdare och säkert är att knogarna vitnade betydligt. Men deras vrede måtte vid dessa tillfällen ha blivit dem övermäktig, ty blocket, som de kastade, for vanligtvis på sidan om kyrkan.

Så var ock förhållandet med det stenblock, som nu ligger vid pass 150 meter norr om Stöde kyrka. Jätten stod i byn Fanbyn, på södara sidan om Ljungan, och han måtte i sin iver ha kastat fel. Om denna tilldragelse, som sägnen burit i sitt sköte fram till våra dagar, vet pseudonymmen, Gösta Skunk att berätta följande (se Medelpad Fornminnesförenings skrifter "E gammal a sage om Stökörka"): "Jo, för i vala sa hadde dem tre små e träkörk i Stöe, men då dom skulle byjje opp 'n hän stenkörka som nu ä, sa bodde ne'n Jätte där i Fannbys-börje, som vart fäli sint övver, att dom skulle jära hä. Då dom hadde körka halvnärapå fäli bå utta å inna, så tog Jätt 'n där 'n stor'n sten å kast 'n mä 'n tåken fart mot körka, så hu mått sa när ha ramle övver änne. Men Stöbona var knepi, sa dom tog å stödde mot körka si på nörsia (6norra sidan), sa dom fick na no tell å stå ändå tess dom kun by'n på å ringe. Ä tå hä då, att dom s t ö d d e kärka, sa fick no sockna hette Stöe hu (Stöde).


Nordiska museet. Frågelista. Från Norrlands företider

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1458


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSHUS BOSTADSINTERIÖR HERRGÅRD

MUSEUM ELDSTAD

SANATORIUM

Vävprov

Kar

Korg