Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NNM1465Titel: Då korn skulle hemgöras 1). skulle man ………..

Upptecknare: Bertil Thunström
Meddelare:   

Socken/stad: Stöde 

Då korna skulle hemgöras 1). skulle man ta tre nypor hår framme i pannen på dem, och tre brödbitar skulle de få. Därefter skulle men ta ytterligare tre nypor hår, men dessa skulle tagas i svansen, varpå korna skulle ha tre brödbitar igen. Sedan skulle man ta reda på en sten som man var säker på att den fick ligga i fred. Vid den stenen skulle man ta upp en grästorva och lägga ner håret där. Detta skulle göras innan man släppte ut korna.

1. Hemgöra innebär att man gör något med korna så att de komma hem på kvällen.


Avskrift av Nordiska museet ur från gamla tider. Trolldom.(Ålsta, 1931,årg. 7, sid. 29).

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1465


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer
BOSTADSHUS

FRIKYRKA

Brödform

Pung

Snusdosa