Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MNM1511Titel: "Extract aff Selångerss Häradz …………

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Stöde 

"Extract aff Selångerss Härads Tingz Protocoll i Medelpadh dato 684 (1684) d. 29 Octob."

Uthi Städhe emellan Tunna och Nännesiö är itt bärgh som kallas Skantzbärget, derest rudera finnas efter Gambal Skantz. 23)

23) - Vid Närsjö i denna socken är ett berg, Borberget kalladt, deraf, att en ande tros bo i detsamma, hvilken, då nattetid förbiresande af någonting uppehålles i deras färd, skall tilltala dem, sägande;: "will du ha nafurn."


Nordiska museet. R. Dybeck: Runa, häft. 1, sid. 16. Stockholm 1842.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1511


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BIL JORDBRUKSBEBYGGELSE

KOLUGN

FRIKYRKA FRIKYRKOINTERIÖR

Skylt

Kärra

Lie