Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-N2023a

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Sänkta kyrkklockor

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Torpare Esaias Ödberg  År: 1917

Socken/stad: Grundsunda  By/kvarter: Öden

Det berättas, att det skall vara nedsänkt två kyrkklockor i Prästsjön nere vid kyrkan, vid en berghälla, där prästen har sin tvättstuga. Det var en gång på 1700-talet, då man fruktade, att ryssarna skulle komma. Där skall klockorna ligga kvar ännu. - Det skall också ha blivit nedsänkt andra dyrbarheter. I början av 1800-talet var här en präst, som hette Lindfors. En av hans drängar gick en dag ned i sjön och badade. Då fick han med fötterna känna en kittel nere på bottnen. Vattnet gick honom så högt, att han inte kunde bocka sig ned och taga upp den, varför han försökte med fötterna föra den på grundare vatten. Då stjälpte kitteln, och det hördes så väl, huru en hop silverpengar trillade ur kitteln. Det klingade så vackert. Kitteln fick han upp, men pengarna ligger därnere på sjöbotten än i dag.Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KLOCKSTAPEL KYRKA

KYRKA KLOCKSTAPEL

OLJEMÅLNING BISKOP MAN

Stol

Yxa

Vävprov