Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NNM1512Titel: Brukstiden led mot slutet vid den tid, ………………

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Sättna 

Brukstiden led mot slutet vid den tid, varifrån Erikssons tidigare minnen föreskriva sig. En och annan spiksmedja kommer han dock ihåg. Även järnkörslorna minns han. Från Norafors fraktades stångjärn pr häst- eller oxskjuts till Sundsvall, och från Sundsvall hämtades tackjärn.Vid Järnkörarhemmanet - som ännu i dag heter så - i Östana var omlastningssatation. Där möttes skjutsar från Norafors och Sundsvall och utväxlade gods. I Norafors fanns f.ö. förutom stångjärnssmedja och spiksmedja ett faktori, där allehanda redskap, såsom grepar och spett, tillverkades. Fusk d.v.s. utbyte av järn och smidesvaror mot brännvin, förekom i myckenhet. Det var huvudsakligen de anställda smederna, som bedrevo denna mindre rättfärdiga trafik. Men även en körkarl kunde ha ett tusental spik gömda i rocken.

Smeden skämtade ofta med bonden: "Du vill väl ha lite spik?" undrade han oskyldigt. Med sina garvade fingrar tog han så några heta spikar och stoppade i bondens fick. Sedan hade han ogement roligt, när det begynte ryka i bondens kläder. Sådant var folket den tiden.


NM. Frågelista. Sättnarapsodi.Sundsvalls-Posten den 14 maj 1933.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1512


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FOLKETS HUS

PARK

Skola

Tapetprov

Handduk

Skolplansch